Orientació tots els dies

  • Orientació tots els dies

Referència: AC137TS
Aprofitant els excel·lents entorns naturals que hi ha a Cardona, us oferim la possibilitat de visitar paratges únics on podrem saber com orientar-nos, llegir un mapa, entendre les corbes de nivell, les distàncies, saber trobar uns determinats elements en una zona indicada...Es tracta d'un esport on entren en joc moltes de les nostres habilitats que potser tenim una mica oblidades. Ens trobarem davant reptes que demanen concentració, memòria, intuïció, i també poder treballar la forma física.
Ruta adaptable en durada i km.
Aprofita també la possibilitat de jugar amb família amb els dos nostres jocs d' orientació. JOC DE LES FONTS i JOC DELS TRESORS DE CARDONA.


Aprovechando los excelentes entornos naturales que hay en Cardona, le ofrecemos la posibilidad de visitar parajes únicos donde podremos saber cómo orientarnos, leer un mapa, entender las curvas de nivel, las distancias, saber encontrar unos determinados elementos en una zona indicada ... Se trata de un deporte donde entran en juego muchas de nuestras habilidades que quizás tenemos un poco olvidadas. Nos encontraremos ante retos que piden concentración, memoria, intuición, y también poder trabajar la forma física.
Ruta adaptable en duración y km.
Aprovecha también la posibilidad de jugar con familia con los dos nuestros juegos de orientación. JUEGO DE LAS FUENTES y JUEGO DE LOS TESOROS DE CARDONA.


Taking advantage of the excellent natural surroundings in Cardona, we offer you the possibility of visiting unique places where we can know how to orient, read a map, understand the level curves, distances, know how to find certain elements in an area indicated ... This is a sport where many of our skills that perhaps we have a little forgotten come into play. We will face challenges that require concentration, memory, intuition, and also to work the physical way.
Adaptable route in length and km.
Take advantage of the possibility of playing with family with both of our orientation games. GAMES OF THE SOURCES AND GAME OF THE TREASURES OF CARDONA.

Informació, Estat: open
+ Data i hora

Data de sortida: 14/09/2017, Hora de sortida: 10:00:00
Data d'arribada: , Hora d'arribada: 13:00:00

+ On es realitza l'activitat?

Voltants de Cardona

Alrededores de Cardona

1Around Cardona

+L’activitat inclou:

Monitor Guia Professional
Assegurança obligatòria.
Monitor Guía Profesional
Seguro obligatorio.


Monitor Professional Guide
Compulsory insurance

+ Què necessites per realitzar l’activitat?

Per tots el públics
Aigua
Recomanable protecció solar.
Calçat esportiu
Roba còmode.


Para todos los públicos
agua
Recomendable protección solar.
calzado deportivo
Ropa cómoda.


For all audiences
Water
Recomandable sun protection.
Sports shoes
Comfortable clothes

Apunta't en aquesta activitat