ABRAÇAR ARBRES

 • ABRAÇAR ARBRES

Abraça a un arbre per sentir-te millor.
Redueix el dolor, la pressió arterial, la temperatura corporal, ajuda a curar fractures ......

Abraçar un arbre per sentir-se millor. Aquesta és la doctrina subjacent a la arboterapia o silvoterapia. D'això sempre han estat molt conscients els coales, que abracen als seus estimats eucaliptus o acàcies per refrescar-se durant els calents estius d'Austràlia. Aquests animals combaten la calor posant la major superfície possible del cos en contacte amb el tronc, així es refresquen sense haver de suar com els éssers humans, perdre líquids i per tant haver de baixar a beure.

No obstant això, la arboterapia no consisteix només en la pràctica d'abraçar arbres, sinó també en freqüentar i passejar pels boscos, pràctica particularment eficaç per a aquells que pateixen d'asma bronquial, bronquitis crònica, hipertensió arterial, nerviosisme i insomni.

La arboterapia sosté que l'aire dels boscos és beneficiós, ja que conté grans quantitats de ions negatius d'oxigen, que ajuden a estimular i harmonitzar els processos vitals, l'esfera psíquica i emocional.

.....................................................................................................................................................................................................................................................


Abraza a un árbol para sentirte mejor.
Reduce el dolor, la presión arterial, la temperatura corporal, ayuda a curar fracturas......

Abrazar a un árbol para sentirse mejor. Esta es la doctrina que subyace a la arboterapia o silvoterapia. De ello siempre han sido muy conscientes los koalas, que abrazan a sus queridos eucaliptos o acacias para refrescarse durante los calientes veranos de Australia. Estos animales combaten el calor poniendo la mayor superficie posible del cuerpo en contacto con el tronco, así se refrescan sin tener que sudar como los seres humanos, perder líquidos y por tanto tener que bajar a beber.

Sin embargo, la arboterapia no consiste sólo en la práctica de abrazar arboles, sino también en frecuentar i pasear por los bosques, práctica particularmente eficaz para aquellos que sufren de asma bronquial, bronquitis crónica, hipertensión arterial, nerviosismo e insomnio.

La arboterapia sostiene que el aire de los bosques es beneficioso, ya que contiene grandes cantidades de iones negativos de oxígeno, que ayudan a estimular y armonizar los procesos vitales, la esfera psíquica y emocional.


......................................................................................................................................................................................................................................................................Hug a tree to feel better.
Reduces pain, blood pressure, body temperature, helps to heal fractures ......

Hug a tree to feel better. This is the doctrine that underlies the arboterapia or silvoterapia. It has always been very conscious koalas, embracing his beloved eucalyptus or acacia trees to cool off during the hot summers of Australia. These animals fight the heat by putting the greatest possible surface of the body in contact with the trunk, so cool without having to sweat like humans, lose fluids and therefore have to go down to drink.

However, arboterapia is not only the practice of hugging trees, but also frequenting i walk in the woods, a practice particularly effective for those suffering from bronchial asthma, chronic bronchitis, hypertension, nervousness and insomnia.

The arboterapia argues that the forest air is beneficial because it contains large amounts of negative oxygen ions, which help stimulate and harmonize the vital processes, psychic and emotional sphere.

Informació
+ On es Realitza l'Activitat?

En els boscos dels voltants de Cardona.

En los bosques de los alrededores de Cardona.

In the forests around Cardona.

Preus
 • 1 persona
 • 12
 • 2 persones
 • 20
 • 3 persones
 • 28
 • 4 persones
 • 33
 • 5 persones
 • 38

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat