BUSCAR BOLETS

 • BUSCAR BOLETS
 • BUSCAR BOLETS
 • BUSCAR BOLETS

A Cardona hi han excel·lents llocs per llançar-se a buscar bolets gairebé tot l'any, però la tardor és l' època amb major proliferació.

Si hi ha tempestes d'estiu, al setembre ja es fan bolets. Cardona, doncs, sembla un paradís fúngic durant els mesos d'octubre i novembre, principalment.

Nosaltres et portem a la caça de bolets, rovellons, llenegues i fredolics són els més Coneguts, però hi han altres que també són comestibles com el cama-groc, la cama de perdiu ..... que també són excel·lents per cuinar.

Si vols venir als nostres boscos i provar trobar-los, no dubtis en contactar amb nosaltres. Et durem a llocs on la possibilitat de trobar-ne serà molt elevada.

..............................................................................................................................................................................................................................

En Cardona hay excelentes lugares para lanzarse a buscar hongos casi todo el año, pero el otoño es la época cumbre.

Si hay tormentas de verano, en septiembre ya hay setas. Cardona, pues, parece un paraíso fúngico durante los meses de octubre y noviempre, principalmente.

Nosostros té llevamos a la caza de setas, rovellones, llanegas i fredolics on los más conocidos, pero hay otros que al igual són comestibles como el cama-groc, la cama de perdiu..... que tambien són excelentes para cocinar.

Si quieres venir a nuestros bosques e intentar encontralos, no dudes en contactar con nosostros. Te llevaremos a lugares donde la possibilidad de dar con ellos serà muy elevada.

.............................................................................................................................................................................................................................................


In Cardona there are excellent places to jump to seek fungi almost all year, but autumn is the peak season.

If there are summer storms in September there are mushrooms. Cardona therefore seems a fungal paradise during the months of October and noviempre, mainly.

We eachother tea mushroom hunting, rovellones, you llanegas i fredolics on the best known, but others like groceries are like bed-groc, perdiu bed ..... which also are excellent for cooking.

If you want to come to our forests and try Find them, do not hesitate to contact eachother. We will take you to places where the possibility to take with them will be very high.

Informació
+ On es Realitza l'Activitat?

Sortirem de Cardona i ens dirigirem als boscos dels voltants del nostre poble. Activitat amb guia i amb una duració de 4 hores.


Saldremos de Cardona y nos dirigiremos a los bosques de los alrededores de nuestro pueblo.
Actividad con guía y con una duración de 4 horas.


Cardona will leave and we will go to the woods around our town. Guided activity with a duration of 4 hours.

Preus
 • 1 persona
 • 50
 • 2 persones
 • 64
 • 3 persones
 • 90
 • 4 persones
 • 120

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat