Raquetes de Neu

 • Raquetes de Neu
 • Raquetes de Neu
 • Raquetes de Neu

La proximitat de la nostra vila amb el massís del Port del Compte, fa que puguem oferir també, una opció de sortides d’ hivern, LES RAQUETES DE NEU una modalitat que prové de l’ Asia Central i amb més de 2000 anys d’ antiguitat. Es un esport d’ aventura, adequat a tots els nivells i a totes les edats a partir dels 12 anys i que permet gaudir de la neu d’ una forma diferent a les practiques de l’ esqui, ja que, el seu ritme, permet gaudir de les vistes i de la neu. També fem sortides nocturnes per gaudir de la naturalesa i dels estels, sense contaminació acústica ni lumínica.

A LES SORTIDES NOCTURNES CAL SUMAR-HI 6 EUROS ALS PREUS, JA QUE AQUESTS SÓN PER SORTIDES DIÜRNES.
..............................................................................................................................................................................................................

La proximidad de nuestra villa con el macizo del Port del Compte, hace que podamos ofrecer también, una opción de salidas de invierno, LAS RAQUETAS DE NIEVE una modalidad que proviene del Asia Central y con más de 2000 años de antigüedad . Es un deporte de aventura, adecuado a todos los niveles ya todas las edades a partir de los 12 años y que permite disfrutar de la nieve de una forma diferente a las prácticas del esquí, ya que, su ritmo, permite disfrutar de las vistas y de la nieve. También hacemos salidas nocturnas para disfrutar de la naturaleza y de las estrellas, sin contaminación acústica ni lumínica.

A LAS SALIDAS NOCTURNAS HAY QUE SUMAR 6 EUROS A LOS PRECIOS, YA QUE ESTOS SON PARA SALIDAS DIURNAS.

...................................................................................................................................................................................................

The proximity of our town with the bulk of the Port del Compte, we can offer also an option departures winter, snowshoeing a form that comes from Central Asia and more than 2000 years old . It is a sport of adventure, suitable for all levels and all ages from 12 years and you can enjoy the snow in a different way to the practice of ski, as the pace, to enjoy and the views of the snow. We also evening out to enjoy nature and the stars without light or noise pollution


THE NIGHT MUST ADD 6 EUROS FOR PRICES, since these are daytime FOR DEPARTURES.

Informació
+ On es Realitza l'Activitat?

Sortida desde Cardona fins el Port del Compte. Preus amb desplaçament. Amb desplaçament propi consultar.

Salida desde Cardona hasta el Port del Compte. Precios con desplazamiento. Con desplazamiento propio consultar.

Departure from Cardona to the Port del Compte. Prices displacement. Scrolling own request.

+ L’activitat inclou:

Lloguer de material.
Monitor Guia Professional.
Assegurança obligatòria.
Grups de més de 4 persones sense transport propi consultar preus i disponibilitat.
Aquesta activitat es realitzarà sempre i quan les condicions de neu, riscs d’ allaus o l’ estat del temps, permetin la seva pràctica en condicions òptimes.


Alquiler de material.
Monitor Guía Profesional.
Seguro obligatorio.
Grupos de más de 4 personas sin transporte propio consultar precios y disponibilidad.
Esta actividad se realizará siempre y cuando las condiciones de nieve, riesgos de aludes o el estado del tiempo, permitan su práctica en condiciones óptimas.
Equipment rental.
Monitor Professional Guide.
Compulsory insurance.
Groups of more than four people without their own transport check prices and availability.
This activity will take as long as snow conditions, avalanche risk or the weather conditions, let her practice in optimal conditions.

+ Què necessites per realitzar l’activitat?

Activitat recomanada per a majors de 12 anys.
Aigua
Recomanable protecció solar.
Calçat impermeable.
Roba còmode i adequada per la pràctica en condicions de fred.
Ulleres de sol.
Guants, gorro, buff.
Frontal en cas de sortida nocturna.

Estar en perfectes condicions de salut assumint qualsevol responsabilitat en cas de patir alguna patologia o malaltia i no trobar-se sota els efectes de fàrmacs o substancies estupefaents o estimulants.Actividad recomendada para mayores de 12 años.
agua
Recomendable protección solar.
Calzado impermeable.
Ropa cómoda y adecuada para la práctica en condiciones de frío.
Gafas de sol.
Guantes, gorro, buff.
Frontal en caso de salida nocturna.

Estar en perfectas condiciones de salud asumiendo cualquier responsabilidad en caso de padecer alguna patología o enfermedad y no encontrarse bajo los efectos de fármacos o sustancias estupefacientes o estimulantes.Recommended activity for over 12 years.
water
Recommended sun protection.
Waterproof footwear.
Comfortable clothes and appropriate practice in cold conditions.
Sunglasses.
Gloves, hat, buff.
Frontal if night out.

Being in perfect health assume any liability for any disease or illness suffered and not be under the influence of drugs or narcotics or stimulants.

Preus
 • 1 persona
 • 34
 • 2 persones
 • 54
 • 3 persones
 • 74
 • 4 persones
 • 90
 • 5 persones
 • PREUS PER GRUPS ENTRE 15 I 20 EU X PERSONA

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat