Senderisme i estiraments

 • Senderisme i estiraments

L'estirament fa referència a la pràctica d'exercicis suaus i mantinguts per preparar els músculs per a un major esforç i per augmentar el rang de moviment en les articulacions. És l'allargament del múscul més enllà de la longitud que té en la seva posició de repòs.

Nosaltres combinem l'experiència relaxant de caminar a la natura amb diferents taules d'estiraments.

Et convidem a que et sentis com nou.

.......................................................................................................................................................................................................

El estiramiento hace referencia a la práctica de ejercicios suaves y mantenidos para preparar los músculos para un mayor esfuerzo y para aumentar el rango de movimiento en las articulaciones. Es el alargamiento del músculo más allá de la longitud que tiene en su posición de reposo.

Nosotros combinamos la experiència relajante de andar en la naturaleza con diferentes tablas de estiramientos.

Te invitamos a que te sientas como nuevo.

........................................................................................................................................................................................................

Stretching refers to the practice of gentle exercises and maintained to prepare the muscles for greater effort and to increase range of motion in articulaciones. Is lengthening the muscle beyond the length that is in its rest position.

We combine the relaxing experience of walking in nature with different tables stretching.

We invite you to make you feel like new.

Informació
Preus
 • 1 persona
 • 15
 • 2 persones
 • 26
 • 3 persones
 • 38
 • 4 persones
 • 42
 • 5 persones
 • 48

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat