VISITA AL CELLER ABADAL

  • VISITA AL CELLER ABADAL

Recorregut de la visita:
· L’antic celler soterrani de la Masia (s. XII): conservat en estat original, és una
de les joies de la cultura i de la història vinícola d'aquesta zona, que els
traslladarà en el temps donant-los a conèixer quin era el tipus de vida
d'aquest territori.
· El museu de la indústria i del transport: col·lecció privada de la família,
dedicada al transport amb carruatges, antics camions i eines que s'utilitzaven
per a l'elaboració del vi.
· Celler d'elaboració de vins i sala de barriques.

....................................................................................................................................

Recorrido de la visita:
· La antigua bodega sótano de la Masía (s. XII): conservado en estado original, es una
de las joyas de la cultura y de la historia vinícola de esta zona, que los
trasladará en el tiempo dándoles a conocer cuál era el tipo de vida
de este territorio.
· El museo de la industria y del transporte: colección privada de la familia,
dedicada al transporte con carruajes, antiguos camiones y herramientas que se utilizaban
para la elaboración del vino.
· Bodega de elaboración de vinos y sala de barricas.
....................................................................................................................................

Itinerary of the visit:
· The old wine cellar of the house (s. XII): preserved in its original state, is a
jewel of culture and history of this wine region, the
move in time giving them to know what was the kind of life
this territory.
· The museum of industry and transport: private collection of the family,
dedicated transport carriages, old trucks and tools used
for winemaking.
· Winemaking and wine barrel room.

Informació
+ On es Realitza l'Activitat?

Sta. Maria de Horta de Avinyó, 08279 Santa Maria de Horta de Avinyó, Barcelona
La visita té una durada d’uns 90 minuts
De dilluns a divendres, matí i tarda durant tot l'any.
Caps de setmana, matí durant tot l'any,
Idiomes: català, castellà i anglès.


La visita tiene una duración de unos 90 minutos
De lunes a viernes, mañana y tarde durante todo el año.
Fines de semana, mañana durante todo el año,
Idiomas: catalán, castellano e inglés.


The tour lasts about 90 minutes
Monday to Friday, morning and evening throughout the year.
Weekends, mornings throughout the year,
Catalan, Spanish and English.

+ L’activitat inclou:

- Visita guiada.
- Degustació de 3 vins ABADAL: al centre d'Enoturisme.
- Degustació amb acompanyament.

- Visita guiada.
- Degustación de 3 vinos ABADAL: en el centro de Enoturismo.
- Degustación con acompañamiento.


- Guided tour.
- tasting of three wines ABADAL: the center of wine tourism.
- Tasting accompaniment.

Preus
  • 1 persona
  • 12 eu.

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat