Qui som

  • Qui som
  • Qui som

Cardona Events som una empresa viva especialitzada en turisme actiu.

Cardona Events neix de la il·lusió per oferir serveis d'oci a totes aquelles persones que vulguin gaudir de la natura i gaudir bellesa dels espais que ens envolten.

T'oferim una experiència diferent amb activitats que t'ajudin a sortir de la rutina.

Desenvolupem activitats esportives i d'entreteniment amb contingut cultural.

Estem ubicats a la Catalunya central, a la vila Cardona una població que disposa d'un ampli patrimoni monumental que us convidem a conèixer.

Realitzem activitats en l'àmbit del territori català.

T'oferim una experiencia diferent amb activitats que t'ajudin a sortir de la rutina.

A Cardona Events apostem per un Turisme sostenible.Compromesos amb el medi ambient, vetllarem pel bon ús i respecte al medi natural.

Es una clara voluntat d’aquesta part, el fet de garantir especialment la seguretat i integritat física dels usuaris i participants.

El nostre personal està qualificat per dur a terme totes les activitats (guies, monitors, entrenadors...)

Tot el material emprat està en perfecte estat d'ús i compleix les homologacions pertinents.CARDONAEVENTS, MOLT PER TU, MOLT PER VEURE!!!


Cardonaevents es una empresa viva especializada en turismo activo.

Cardonaevents nace de la ilusión para ofrecer servicios de ocio a todas aquellas personas que quieran disfrutar de la naturaleza y disfrutar belleza de los espacios que nos rodean.

Te ofrecemos una experiencia diferente con actividades que te ayuden a salir de la rutina.

Desarrollamos actividades deportivas y de entretenimiento con contenido cultural.

Estamos ubicados en la Cataluña central, en la villa Cardona una población que dispone de un amplio patrimonio monumental que os invitamos a conocer.

Realizamos actividades en el ámbito del territorio catalán.

Te ofrecemos una experiencia diferente con actividades que te ayuden a salir de la rutina.

En Cardona Eventos apostamos por un Turismo sostenible.Compromesos con el medio ambiente, velaremos por el buen uso y respeto al medio natural.

Es una clara voluntad de esta parte, el hecho de garantizar especialmente la seguridad e integridad física de los usuarios y participantes.

Nuestro personal está cualificado para llevar a cabo todas las actividades (guías, monitores, entrenadores ...)

Todo el material empleado está en perfecto estado de uso y cumple las homologaciones pertinentes.CARDONAEVENTS, MUCHO POR TI, MUCHO POR VER !!!


Cardonaevents is a company specialized in tourism alive.

Cardonaevents was born from the desire to provide leisure services to all those who want to enjoy nature and enjoy the beauty of the spaces that surround us.

We offer a different experience with activities that help break the routine.

Develop sports and entertainment with cultural content.

We are located in central Catalonia, in the town Cardona a population that has a large heritage that we invite you to meet.

We activities in Catalan territory.

We offer an experience different activities that help break the routine.

A bet on a Cardona Tourism Events sostenible.Compromesos the environment, ensure the proper use and respect for the environment.

It is a clear intention of this part, the fact especially to ensure the safety and physical integrity of the users and participants.

Our staff is qualified to carry out all activities (guides, instructors, coaches ...)

All material used is in perfect condition and meets the required approvals.CARDONAEVENTS VERY FOR YOU, MUCH TO SEE !!!
MIQUEL ÀNGEL ALSINA AYALA
39355638Q
Passatge de Joan Coromines, 9
08261 Cardona