Qui som

  • Qui som
  • Qui som

Cardonaevents som una empresa viva, especialitzada en tot tipus de esdeveniments esportius de tota mena.

Cardonaevents neix de la il·lusió per oferir serveis a totes aquelles persones que vulguin gaudir de l' esport, ja sigui a nivell turístic, competitiu, professional, etc.

T'oferim una experiència diferent amb activitats que t'ajudin a sortir de la rutina.

Desenvolupem activitats esportives i d'entreteniment amb contingut cultural i professional.

Estem ubicats a la Catalunya central, a la vila Cardona una població que disposa d'un ampli patrimoni monumental que us convidem a conèixer.

Realitzem activitats en l'àmbit del territori català.


A Cardonaevents apostem per unes activitats sostenibles. Compromesos amb el medi ambient, vetllem pel bon ús i respecte al medi natural.

Es una clara voluntat d’aquesta part, el fet de garantir especialment la seguretat i integritat física dels usuaris i participants.

El nostre personal està qualificat per dur a terme totes les activitats (guies, monitors, entrenadors...), així com de montar qualsevol tipus d' esdeveniment (curses, campus,...)

Tot el material emprat està en perfecte estat d'ús i compleix les homologacions pertinents.CARDONAEVENTS, MOLT PER TU, MOLT PER VEURE!!!
TOT EL QUE T' IMAGINIS, NOSALTRES T'HO FEM


Cardonaevents somos una empresa viva, especializada en todo tipo de eventos deportivos de todo tipo.

Cardonaevents nace de la ilusión para ofrecer servicios a todas aquellas personas que quieran disfrutar del deporte, ya sea a nivel turístico, competitivo, profesional, etc.

Te ofrecemos una experiencia diferente con actividades que te ayuden a salir de la rutina.

Desarrollamos actividades deportivas y de entretenimiento con contenido cultural y profesional.

Estamos ubicados en la Cataluña central, en la villa Cardona una población que dispone de un amplio patrimonio monumental que os invitamos a conocer.

Realizamos actividades en el ámbito del territorio catalán.


A Cardonaevents apostamos por unas actividades sostenibles. Comprometidos con el medio ambiente, velamos por el buen uso y respeto al medio natural.

Es una clara voluntad de esta parte, el hecho de garantizar especialmente la seguridad e integridad física de los usuarios y participantes.

Nuestro personal está cualificado para llevar a cabo todas las actividades (guías, monitores, entrenadores ...), así como de montar cualquier tipo de evento (carreras, campus, ...)

Todo el material utilizado está en perfecto estado de uso y cumple las homologaciones pertinentes.CARDONAEVENTS, MUY POR TI, MUCHO QUE VER !!!
TODO LO QUE TE PUEDAS IMAGINAR, NOSOTROS TE LO HACEMOS


Cardonaevents we are a living company, specialized in all kinds of sports events of all kinds.

Cardonaevents is born with the enthusiasm to offer services to all those who want to enjoy sports, whether at the tourist, competitive or professional level, etc.

We offer you a different experience with activities that help you get out of the routine.

We develop sports and entertainment activities with cultural and professional content.

We are located in central Catalonia, in the town of Cardona a population that has a large monumental heritage that we invite you to know.

We carry out activities in the area of ​​the Catalan territory.


At Cardonaevents we are committed to sustainable activities. Committed to the environment, we respect the good use and respect for the natural environment.

It is a clear will of this part, the fact of guaranteeing especially the security and physical integrity of the users and participants.

Our staff is qualified to carry out all the activities (guides, monitors, trainers ...), as well as to set up any kind of event (races, campuses, ...)

All the material used is in perfect state of use and complies with the relevant approvals.CARDONAEVENTS, MUCH FOR YOU, VERY TO SEE !!!
ALL THAT YOU IMAGINE, WE DO YOU
MIQUEL ÀNGEL ALSINA AYALA
39355638Q
Passatge de Joan Coromines, 9
08261 Cardona