LSSI

  • LSSI

La web http://www.cardonaevents.com està destinada a informar al públic dels productes, activitats i serveis proporcionats per Cardona Events. La informació i els serveis subministrats a través d’aquesta pàgina es regeixen per les Normes d’Utilització detallades a continuació, i l’accés a aquests per part dels usuaris suposa l’acceptació de tots els termes. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regiran per les condicions particulars específiques per a cada cas, les quals substitueixen, completen i/o modifiquen les Normes d’Utilització, i es donaran per acceptades al utilitzar el servei. Cardona Events es reserva el dret a modificar, alterar o posar el dia aquestes Normes d’Utilització sense previ avís, les quals entraran en vigor a partir del moment de la seva publicació a la web, pel que recomanem que consulti aquest apartat periòdicament. Normes d’Utilització de http://www.cardonaevents.com:
1. Tots els continguts de la web http://www.cardonaevents.com son titularitat de Cardona Events, i estan protegits pels drets i tractats de Propietat Intel•lectual i Industrial, quedant expressament prohibida la còpia, reproducció, distribució, utilització o modificació del mateix sense consentiment previ i escrit de Cardona Events. Tampoc es pot redirigir qualsevol material contingut en aquesta pàgina Web a un altre servidor sense l’exprés consentiment per escrit de Cardona Events. Si vostè coneix algun material de qualsevol tipus publicat en aquest lloc web i creu ser el propietari dels drets intel•lectuals i/o de còpia del mateix; sisplau, posis immediatament en contacte amb Cardona Events. El material serà retirat acte seguit.
2. Queda totalment prohibida la còpia o imitació, total o parcial dels elements continguts en aquesta web (incloent però no limitant gràfics, logotips, imatges, etc.), sense el consentiment de Cardona Events. Vostè podrà transmetre, veure i imprimir els documents i els gràfics que es troben directe i expressament accessibles en aquest Lloc Web únicament per finalitats personals i no podran ser modificats o alterats de cap manera.
3. L’usuari es compromet a utilitzar la web, els serveis i continguts de la mateixa d’acord amb la Llei i l’esmentat en aquestes Normes d’Utilització, abstenint-se d’utilitzar-la amb finalitats o efectes il•lícits, contraris al que s’ha establert en aquestes Normes, perjudicant drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin afectar negativament, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la Web i els seus continguts impedint la normal utilització de la mateixa, juntament amb els seus serveis i continguts per part dels usuaris
4. Cardona Events es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’accés a aquesta web i/o a qualsevol dels seus continguts.
5. Cardona Events es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís: modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquesta Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Cardona Events es reserva a la vegada la facultat de suspendre temporalment l’accés a la seva Web sense necessitat d’avís previ a la hora d’efectuar manteniment, actualitzacions i/o millores.
6. Cardona Events, amb el degut compte i diligència en la preparació d’aquest lloc Web, que posa de forma gratuïta a disposició dels usuaris d’Internet; tant l’accés a la web com l’ús que se’n pot fer de la informació i dels continguts son exclusiva responsabilitat de l’usuari, no assumint Cardona Events cap responsabilitat per danys de qualsevol tipus derivats de la visita o accés a la Web, o bé de la informació continguda en aquesta, ni tampoc respecte a la presència o falta de virus o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, inclús si abans s’hagués avisat expressament la possibilitats d’aquests danys.
7. Aquesta pàgina web pot fer referència a enllaços o pàgines de tercers no gestionades per Cardona Events, sense significar en cap cas suport, promoció ni recomanació per part de Cardona Events. Cardona Events no exerceix cap control sobre la informació i continguts d’aquestes pàgines de tercers, no assumint responsabilitat ni garantia de cap tipus respecte a aquesta informació i continguts. Els riscos de consulta de les pàgines de tercers corresponen exclusivament als usuaris, els quals s’han de regir per termes i condicions establertes per les mateixes.
8. L’objectiu d’aquesta pàgina Web no és un altre que proporcionar, de bona fe, informació sobre els nostres productes, activitats i serveis als usuaris d’Internet. No obstant, tot i que Cardona Events intenta que la informació i continguts d’aquesta pàgina siguin correctes i estiguin sempre actualitzats, no garantitza l’existència d’errors i/o omissions, pel que es recomani a l’usuari que contrasti la informació de la mateixa directament a Cardona Events.
9. Cardona Events no garantitza la disponibilitat i continuïtat de funcionament dels continguts disponibles a través d’aquesta Web, excloent qualsevol responsabilitat per la falta de disponibilitat i/o funcionament dels continguts esmentats.
10. Marques Registrades: els drets de propietat industrial i intel•lectual de les marques comercials registrades de Cardona Events, a les quals fa referència aquesta pàgina Web corresponen a Cardona Events, quedant expressament prohibit el seu ús sense el consentiment previ i explícit de Cardona Events. Aquesta pàgina Web pot contenir referències a marques registrades de tercers, reconeixent Cardona Events a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual. La menció o aparició a la Web d’aquestes marques de tercers no implica l’existència de drets o responsabilitats de Cardona Events, així com tampoc recolzament o recomanació per part de Cardona Events.
11. Per qualsevol controvèrsia que es pogués generar de les Normes d’Utilització contingudes en aquest contracte, les dos parts renuncien expressament a qualsevol altre fòrum i es sotmeten a la jurisdicció i competències dels Tribunals i Jutjats de Manresa.