Activitats nens i grups escolars

  • Grups Nens

Des de Cardonaevents, organitzem estades a cases de colònies, refugis, etc., organitzem campaments, campus esportius i casals per a totes les edats. Organitzem a mida i a gust del consumidor.

També fem tot tipus d' extraescolars esportius en escoles, instituts......., actualment ja tenim presencia dels nostres monitors en varies escoles.

Consulta'ns i nosaltres t' informem de tot al 630251784 o 610430300.

........................................................................................................................................................................................................................

Desde Cardonaevents, organizamos estancias en casas de colonias, refugios, etc., organizamos campamentos, campus deportivos y casales para todas las edades. Organizamos a medida y a gusto del consumidor.

También hacemos todo tipo de extraescolares deportivos en escuelas, institutos ......., actualmente ya tenemos presencia de nuestros monitores en varias escuelas.

Consúltanos y nosotros te informamos de todo el 630251784 o 610430300.

........................................................................................................................................................................................................................

Since Cardonaevents organize stays in holiday camps, shelters, etc., organized camps, sports camps and clubs for all ages. We organize and tailor to suit the consumer.

We also do all kinds of extracurricular sports schools, colleges ......., now we have the presence of our monitors in various schools.

Contact us and we will inform all the 630251784 or 610430300.