Campus tècnificació

  • Campus tècnificació
  • Campus tècnificació
  • Campus tècnificació

Habitualment els jugadors un cop finalizada la temporada i en periode vacacional no es preparen o els hi costa preparar-se per a l’inici de pretemporada, i es poden produïr lessions, sobrecàrrega de treball per un esforç desprès d’un periode de repòs, etc… Degut a les circunstàncies actuals, els jugadors han estat sense entrament molt de temps degut al Covid-19. Per a que no succeeixi aquestes circunstàncies musculars hem dissenyat aquest campus d’Alt Rendiment per preparar als jugadors tant en aspectos físics, aspectos Tècnico-Tàctics i mentals en un entorn saludable, en unes dates próximes a l’inici de pretemporada, amb un metodològia propia i tecnològica per a la millora dels jugadors.

Tenim establert el protocol de sanitat corresponent per a dur a terme la activitat amb tota la normalitat i seguretat higiènica per a que els jugadors gaudeixin, aprenguin i millorin les seves qualitats futbolístiques.

MODUS PERNOCTA:

ESTANCIA (7 dies / 6 nits)
Pensió completa Hotel *** Can Puig
Sesions d’entrenamient:

5 sessions de Piscina
1 sessió de Trecking
10 sessions de 3 hores Camp de Futbol
1 sessió de 4 hores Cloenda
Activitats de lleure: Gimcames, circuit d’orientació… encaminades a fomrntar els hàbits saludables i la coneixença de l’


Examen de reglament
Formacions: Formació relacionada amb esport, educació, reglament i coaching esportiu
2 samarretes nike, mascareta coorporativa

1 SETMANA (NOCTURN): 450€
2 SETMANES (NOCTURN): 900€

MODUS DIURN:

Dinar + Berenar Hotel *** Can Puig
Sesions d’entrenamient:
5 sessions de Piscina
1 sessió de Trecking
10 sessions de 3 hores Camp de Futbol
1 sessió de 4 hores Cloenda

Activitats de lleure: Gimcames, circuit d’orientació… encaminades a fomrntar els hàbits saludables i la coneixença de l’ entorn.
Excursió al poble de Solsona, Mines de sal a Cardona.
Examen de reglament
Formacions: Formació relacionada amb esport, educació, reglament i coaching esportiu
2 samarretes nike, mascareta coorporativa.

1 SETMANA DIURN (8:30 a 20:00): 300€
2 SETMANES DIURN (8:30 a 20:00): 550€


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Habitualmente los jugadores una vez finalizada la temporada y en periodo vacacional no se preparan o les cuesta prepararse para el inicio de pretemporada, y se pueden producir lesiones, sobrecarga de trabajo para un esfuerzo después de un periodo de reposo, etc ... debido a las circunstancias actuales, los jugadores han estado sin entreno mucho tiempo debido al Covidien-19. Para que no suceda estas circunstancias musculares hemos diseñado este campus de Alto Rendimiento para preparar a los jugadores tanto en aspectos físicos, aspectos Técnico-Tácticos y mentales en un entorno saludable, en unas fechas próximas al inicio de pretemporada, con un metodología propia y tecnológica para la mejora de los jugadores.

Tenemos establecido el protocolo de sanidad correspondiente para llevar a cabo la actividad con toda la normalidad y seguridad higiénica para que los jugadores disfruten, aprendan y mejoren sus cualidades futbolísticas.

MODUS PERNOCTA:

ESTANCIA (7 días / 6 noches)
Pensión completa Hotel *** Can Puig
Sesiones de Entrenamiento:

5 sesiones de Piscina
1 sesión de trecking
10 sesiones de 3 horas Campo de Fútbol
1 sesión de 4 horas Clausura
Actividades de ocio: Gincanas, circuito de orientación ... encaminadas a fomentar los hábitos saludables y el conocimiento del entorno natural.


Examen de reglamento
Formaciones: Formación relacionada con deporte, educación, reglamento y coaching deportivo
2 camisetas nike, mascarilla coorporativa

1 SEMANA (NOCTURNO): 450 €
2 SEMANAS (NOCTURNO): 900 €

MODUS diurno:

Comida + Merienda Hotel *** Can Puig
Sesiones de Entrenamiento:
5 sesiones de Piscina
1 sesión de trecking
10 sesiones de 3 horas Campo de Fútbol
1 sesión de 4 horas Clausura

Actividades de ocio: Gincanas, circuito de orientación ... encaminadas a fomrntar los hábitos saludables y el conocimiento del entorno.
Excursión al pueblo de Solsona, Minas de sal en Cardona.
Examen de reglamento
Formaciones: Formación relacionada con deporte, educación, reglamento y coaching deportivo
2 camisetas nike, mascarilla corporativa.

1 SEMANA diurno (8:30 a 20:00): 300 €
2 SEMANAS diurno (8:30 a 20:00): 550 €


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Usually the players, once the season is over and during the holiday period, do not prepare or find it difficult to prepare for the start of the pre-season, and injuries can occur, workload due to exertion after a rest period, etc.… Due to the current circumstances, the players have been without training for a long time due to the Covid-19. To prevent these muscular circumstances from happening, we have designed this High Performance campus to prepare players in both physical, technical-tactical and mental aspects in a healthy environment, on dates close to the start of the pre-season, with a methodology. own and technological for the improvement of the players.

We have established the corresponding health protocol to carry out the activity with all the normality and hygienic safety so that the players enjoy, learn and improve their footballing qualities.

OVERNIGHT MODE:

STAY (7 days / 6 nights)
Full board Hotel *** Can Puig
Training sessions:

5 Pool sessions
1 Trecking session
10 sessions of 3 hours Football Field
1 session of 4 hours Closing
Leisure activities: Gymnastics, orienteering circuit… aimed at promoting healthy habits and knowledge of the natur.


Examination of regulations
Training: Training related to sport, education, regulations and sports coaching
2 nike t-shirts, corporate mask

1 WEEK (NIGHT): 450 €
2 WEEKS (NIGHT): € 900

DAY MODE:

Lunch + Snack Hotel *** Can Puig
Training sessions:
5 Pool sessions
1 Trecking session
10 sessions of 3 hours Football Field
1 session of 4 hours Closing

Leisure activities: Gymnastics, orienteering circuit… aimed at promoting healthy habits and knowledge of the environment.
Excursion to the village of Solsona, Salt mines in Cardona.
Examination of regulations
Training: Training related to sport, education, regulations and sports coaching
2 nike t-shirts, corporate mask.

1 WEEK DAY (8:30 to 20:00): € 300
2 WEEKS DAY (8:30 to 20:00): € 550Informació

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat