CLASSES DE RUNNING

  • CLASSES DE RUNNING
  • CLASSES DE RUNNING
  • CLASSES DE RUNNING

Des de CARDONAEVENTS, volem fer més fàcil que puguis fer esport i és per això que hem fitxat la SILVIA LEAL com a monitora de classes per runners, tant per principiants com per avançats.

Per qui no conegui la Sílvia, sapigueu d' ella que ha estat competint per la selecció espanyola i catalana en diferents modalitats, aconseguint grans fites com:

3 cops campiona del món amb l’ equip femení de raquetes de neu.
Subcampiona d’ Espanya de curses de muntanya.
Subcampiona mundial de kilòmetre vertical.
Tercera del món d’ sky race.

Tota la seva experiència i la seva formació com a instructora esportiva la posarà a la vostra disposició.

La experiència que us proposem és la següent:

1.- Una classe pràctica amb la Sílvia a la setmana (dia a concretar).
2.- Ella us farà una planificació personalitzada de treball individual cada setmana.
3.- Seguiment personalitzat dels vostres progressos.
4.- També us oferirà ajuda a preparar competicions per arribar amb les millors condicions.
5.- Us ajudarà a treure els mals hàbits adquirits i per tant a evitar lesions.
6.- Possibilitat de complementar la activitat amb un nutricionista (preu a part).

En definitiva, un luxe el poder comptar amb ella per tots aquells i aquelles que desitgeu posar-vos a les seves mans a partir del proper 26 de febrer.

.......................................................................................................................................................................................................................

Desde CARDONAEVENTS, queremos hacer más fácil que puedas hacer deporte y es por eso que hemos fichado la SILVIA LEAL como monitora de clases para runners, tanto para principiantes como para avanzados.

Para quien no conozca Silvia, sepa de ella que ha estado compitiendo por la selección española y catalana en diferentes modalidades, logrando grandes hitos como:

3 veces campeona del mundo con el equipo femenino de raquetas de nieve.
Subcampeona de España de carreras de montaña.
Subcampeona mundial de kilómetro vertical.
Tercera del mundo de sky race.

Toda su experiencia y su formación como instructora deportiva la pondrá a su disposición.

La experiencia que proponemos es la siguiente:

1.- Una clase práctica con Silvia a la semana (día a concretar).
2.- Ella le hará una planificación personalizada de trabajo individual cada semana.
3.- Seguimiento personalizado de sus progresos.
4.- También le ofrecerá ayuda a preparar competiciones para llegar con las mejores condiciones.
5.- Os ayudará a sacar los malos hábitos adquiridos y por tanto evitar lesiones.
6. Posibilidad de complementar la actividad con un nutricionista (precio aparte).

En definitiva, un lujo el poder contar con ella para todos aquellos y aquellas que desean ponerse en sus manos a partir del próximo 26 de febrero.

.......................................................................................................................................................................................................................

Since CARDONAEVENTS, we want to make it easier for you to sport and that is why we signed the SILVIA LEAL as monitors for runners classes for both beginners and advanced.

For those not familiar with Silvia note of it has been competing for the Spanish and Catalan in different ways, achieving milestones such as:

Three times world champion with the women's team snowshoes.
Runner Spain mountain races.
World runner-kilometer vertical.
Third World 's race sky.

All his experience and his training as a sports instructor will put at your disposal.

The experience that we propose is the following:

1. A practical class with Silvia week (days to be determined).
2. She will plan a custom individual each week.
3. Personal monitoring your progress.
4. will also help prepare for competitions to get the best conditions.
5. We will help you get the bad habits acquired and thus avoid injuries.
6. Ability to complement the activity with a nutritionist (price aside).

In short, the luxury to have her for all those who want to get their hands from next February 26.

Informació
+ On es Realitza l'Activitat?

L' activitat es realitzarà pels voltants de Cardona.

El punt de sortida serà des de les instal·lacions de Pàdel Cal Monestir.


La actividad se realizará por los alrededores de Cardona.

El punto de salida será desde las instalaciones de Pádel cal Monestir.


The activity will take place around Cardona.

The starting point is from the facilities necessary Pàdel Cal Monestir.

+ L’activitat inclou:

1.- Una classe pràctica amb la Sílvia a la setmana (dia a concretar).
2.- Planificació personalitzada de treball individual cada setmana.
3.- Seguiment personalitzat dels vostres progressos.
4.- Ajuda a preparar competicions per arribar amb les millors condicions.
5.- Ajuda a treure els mals hàbits adquirits i per tant a evitar lesions.
6.- Possibilitat de complementar la activitat amb un nutricionista (preu a part).

........................................................................................................................

1.- Una clase práctica con Silvia a la semana (día a concretar).
2.- Planificación personalizada de trabajo individual cada semana.
3.- Seguimiento personalizado de sus progresos.
4.- Ayuda a preparar competiciones para llegar con las mejores condiciones.
5.- Ayuda a sacar los malos hábitos adquiridos y por tanto evitar lesiones.
6. Posibilidad de complementar la actividad con un nutricionista (precio aparte).

............................................................................................................................

1. A practical class with Silvia week (days to be determined).
2. Planning customized individual each week.
3. Personal monitoring your progress.
4. Help prepare for competitions to get the best conditions.
5. It helps to remove bad habits acquired and thus avoid injuries.
6. Ability to complement the activity with a nutritionist (price aside).

+ Què necessites per realitzar l’activitat?

Roba i calçat adient per realitzar aquesta activitat.
Elements per hidratació (opcional per cada persona).


Ropa y calzado adecuado para realizar esta actividad.
Elementos para hidratación (opcional para cada persona).

Clothing and footwear suitable for this activity.
Elements for hydration (optional for each person).

Preus
  • 1 persona
  • El preu establert es dividirà pel nombre de persones que facin l' activitat. Quota mensual.
  • 2 persones
  • Possibilitat d' entrenaments personalitzats.

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat