Lloguer i sortides BTT

  • Lloguer i sortides BTT
  • Lloguer i sortides BTT
  • Lloguer i sortides BTT

Cardonaevents té el privilegi de comptar i col•laborar amb Silvia Rovira, campiona d’ Espanya, sub-campiona d’ Europa i representant espanyola en dos jocs olímpics. La seva experiència i el fet de que la seva zona d’ entrenament és la nostra comarca fa que coneixi cada racó de les nostres contrades.
Hem preparat una sèrie de recorreguts de diferents nivells que es poden realitzar en qualsevol dia que es sol•liciti, durant tot l’any, tant per famílies que vulguin sortir a gaudir de la bici com pels grups que ho desitgin, i tal com es fa en les sortides organitzades, es poden programar avituallaments al llarg del circuit, cotxe de suport, reserva d’allotjament i records pels finishers, en els circuits llargs.
També tenim la possibilitat del lloguer de bicicletes. Si voleu sortir pel vostre comte a gaudir de Cardona i les seves contrades, us donem també la oportunitat de que ho pugueu realitzar.

Per saber més podeu clicar a http://www.rutessilviarovira.es

PER MES INFORMACIÓ PODEU POSSAR-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES AL 630251784 O 636257282.Cardonaevents tiene el privilegio de contar y col • laborar con Silvia Rovira, campeona de España, sub-campeona de Europa y representante española en dos juegos olímpicos. Su experiencia y el hecho de que su zona de entrenamiento es nuestra comarca hace que conozca cada rincón de nuestra región.
Hemos preparado una serie de recorridos de diferentes niveles que se pueden realizar en cualquier día que se suele • licite, durante todo el año, tanto para familias que quieran salir a disfrutar de la bici como por los grupos que lo deseen, y tal como se hace en las salidas organizadas, se pueden programar avituallamientos a lo largo del circuito, coche de apoyo, reserva de alojamiento y recuerdos por los finishers, en los circuitos largos.
También tenemos la posibilidad del alquiler de bicicletas. Si desea salir por su conde a disfrutar de Cardona y sus alrededores, le damos también la oportunidad de que lo pueda realizar.

Para saber más puede pulsar en http://www.rutessilviarovira.es

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS AL 630251784 O 636257282.Cardonaevents have the privilege of working with Silvia Rovira and champion of Spain, sub-champion of Europe and the Spanish representative in two Olympic games. His experience and the fact that your training zone is our region makes know every corner of our region.
We have prepared a series of tours of different levels that can be performed on any day that is usually • tendered, throughout the year, both for families who want to go out and enjoy the bike as by groups who wish, and as ago in organized outings, they can be programmed to aid stations along the course, support vehicle, accommodation booking and souvenirs finishers in the long circuits.
We also have the possibility of renting bicycles. To exit by their count to enjoy Cardona and the surrounding area, you also give the opportunity for what it can do.

To find out more you can click on http://www.rutessilviarovira.es

FOR MORE INFORMATION YOU CAN CONTACT US AT 630 251 784 or 636 257 282.

Informació
+ On es Realitza l'Activitat?

Al voltant de Cardona, però també es pot fer arreu de Catalunya.

Alrededor de Cardona, pero también se puede hacer toda Cataluña.

Around Cardona, but you can also make Catalonia.

+ L’activitat inclou:

Guiatge si es sol•licita, lloguer de bicicleta si és necessari, assegurança.

Guiado si se solicita, alquiler de bicicleta si es necesario, seguro.

Guided, bike rental if necessary, insurance is required

+ Què necessites per realitzar l’activitat?

Roba adequada per realitzar l’ activitat. Casc. Aigua.

Ropa adecuada para realizar la actividad. Casco. Agua.

Appropriate clothing for the activity. Helmet. Water.

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat