Organitzem estades i casals

  • Organitzem estades i casals
  • Organitzem estades i casals
  • Organitzem estades i casals

Des de Cardonaevents, organitzem estades a cases de colònies, refugis, etc., organitzem campaments, campus esportius i casals per a totes les edats. Organitzem a mida i a gust del consumidor. Consulta'ns i nosaltres t' informem de tot.

Desde Cardonaevents, organizamos estancias en casas de colonias, refugios, etc., organizamos campamentos, campus deportivos y centros para todas las edades. Organizamos a medida y a gusto del consumidor. Consúltanos y nosotros te informamos de todo.

From Cardonaevents organize stays in holiday camps, shelters, etc., organized camps, sports camps and clubs for all ages. We organize and tailor to suit the consumer. Contact us and we will inform you of everything.

Informació
+ On es Realitza l'Activitat?

A qualsevol indret.

En qualquier sitio

Any place.

Preus
  • 1 persona
  • Consultar preus

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat